ห้างทองเพชรพลอยมณีภัณฑ์
แหวนและเครื่องประดับ
สุราษฎร์ธานี
305/7 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
9.1498016
99.33069539999997
+6677281612
https://www.facebook.com/Maneepansurat/