ร้านทองก้องไพศาล
แหวนและเครื่องประดับ
สุราษฎร์ธานี
285/7 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
9.1498016
99.33069539999997
+6677288240
https://www.facebook.com/KongpaisarnJewelry/