ห้างทองตั้งกวงเฮง

แหวนและเครื่องประดับ, สุราษฎร์ธานี

+66 77 28 9 082

สุราษฎร์ธานี, 305/1 , 305/6 ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
305/1 , 305/6 ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
+6677289082
https://www.facebook.com/Tangkuangheng1/