กิ่งหลิว The Cake Factory
เค้กแต่งงาน
สุราษฎร์ธานี
รพ.ทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9.1480491
99.33300409999993
+66816475435
https://www.facebook.com/KingLiuCake/
https://www.facebook.com/KingLiuCake/
kingliucake@hotmail.com
KingLiuCake