ห้างทองตั้งกวงเฮง
Jewelry salons
Surat Thani

+66 77 28 9 082

Surat Thani, 305/1 , 305/6 ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
305/1 , 305/6 ถนนหน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
+6677289082
https://www.facebook.com/Tangkuangheng1/