Nipa Garden Hotel (โรงแรมนิภาการ์เด้น)

83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000, Surat Thani
+66 86 310 6075
+66 77 405 790
https://www.facebook.com/NipaGarden/
http://www.nipagarden.com/
nipagarden@nipagarden.net
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Nipa Garden Hotel (โรงแรมนิภาการ์เด้น) - สถานที่จัดงานแต่งงานในสุราษฎร์ธานี