Siam Thani Hotel (โรงแรมสยามธานี)
180 ถนนศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 21 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000, Surat Thani
+66 77 273 081
siamthani_sale@hotmail.com
http://www.siamthanihotel.com/
สถานที่จัดงานแต่งงาน

Siam Thani Hotel (โรงแรมสยามธานี) - สถานที่จัดงานแต่งงานในสุราษฎร์ธานี

เหมาะสำหรับ